Yhdistys

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

1 Rekisterin nimi

Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry jäsenrekisteri

 

2 Rekisterinpitäjä

Nimi                        Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry
Verkkosivut             www.stly.fi
Osoite                     c/o Duodecim, PL 713, (Kalevankatu 11 A, 4 krs), 00101 Helsinki
Puhelin                   (09) 6188 5211
Sähköposti              toimisto@stly.fi

2.1 yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi                         Riitta Keinänen, Duodecim
Osoite                      c/o Duodecim, PL 713, (Kalevankatu 11 A, 4 krs), 00101 Helsinki
Puhelin                     puh. (09) 6188 5211
Sähköposti               toimisto@stly.fi

 

3 Henkilötietojen ja rekisterin käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystiedot kerätään seuraavia tarkoituksia varten

  • jäsenasioiden ja jäsenmaksulaskutuksen hoitaminen
  • tiedotus (jäsenkirjeet, tiedotteet, Työterveyslääkäri-lehti)
  • jäsenpalveluiden ja yhdistyksen toiminnan toteuttaminen ja kehittäminen
  • jäsenten tarpeiden ja toiveiden kysyminen ja seuraaminen sekä analysointi yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi

Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

Tietoja käsitellään sähköisellä rekisteripalvelulla (Yhdistysavain Rekisteri). Tätä varten tiedot tallennetaan palveluntarjoajan (Avoine Oy) palvelimille. Tietoja ei luovuteta muille ulkopuolisille. 

 

4 Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen koko nimi ja kotipaikka.  Lisäksi kerätään jäsenten yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti) sekä jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset).

 

5 Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäseneltä itseltään hänen omalla ilmoituksellaan tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeesta.

 

6 Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta eteenpäin eikä siirretä EU tai ETA alueen ulkopuolelle

 

7 Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä.

Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. Rekisteritietoihin pääsevät käsiksi vain rajatut, ennalta määritellyt henkilöt.

Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

 

8 Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteriin merkityllä jäsenellä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastus- ja korjauspyyntö lähetetään kirjallisesti Suomen työterveyslääkäriyhdistyksen toimistolle joko kirjeitse tai sähköpostilla.

Jäsenen on mahdollista myös itse tarkistaa ja korjata omat yhteystietonsa Yhdistyksen kotisivuilla www.stly.fi kirjautumalla jäsensivustolle.

 

9 Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön pyynnöstä oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Jäsenen erotessa yhdistyksestä hänen tietonsa poistetaan jäsenrekisteristä ilman eri pyyntöä. 

Rekisteriseloste on hyväksytty Yhdistyksen hallituksen kokouksessa 10.12.2014

Työterveyslääkäriyhdistyksen kautta tavoitat laajalti työterveyslääkäreitä ja työterveyshuollon palveluntuottajia ympäri Suomen.