Yhdistyksestä

Työterveysteko-palkinto

4. marraskuuta 2022

Vuoden Työterveysteko -palkinto TYÖOTE -hankeryhmälle

Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry jakoi syysseminaarissaan Helsingin Bottalla Vuoden 2022 Työterveysteko-palkinnon Vastuullinen työkyvyn tuki – TYÖOTE -hankkeelle. Vuoden Työterveysteko -palkinto myönnettiin koko hankeryhmälle ja palkinnon vastaanotti ylilääkäri Pauliina Kangas.

Valtakunnallinen TYÖOTE -hanke jatkaa menestyksekkäästi ja määrätietoisesti Keski-Suomen mallin ja TYÖKEn jalanjäljillä. Vastuullinen työyvyn tuki – TYÖOTE -hankkeen tavoite on vuoteen 2023 mennessä käynnistää uusi, työkyvyn arvioimisen ja tuen prosesseja tehostava toimintamalli kaikilla hyvinvointialueilla.

Työkyvyn tuen palveluiden kehittämisen merkitys on noussut valtakunnalliseen keskiöön. TYÖOTE -hankkeen ylilääkäri Pauliina Kangas on ansiokkaasti osallistunut hanketyön lisäksi yhteiskunnalliseen keskusteluun tuoden esiin työkyvyn merkitystä, erikoissairaanhoidon ja työterveyshuollon välistä yhteistyötä sekä työterveyshuollon ainutlaatuista roolia sote-järjestelmässä. Aihe erittäin on ajankohtainen sote-uudistuksen kynnyksellä.

STLY haluaa nostaa yhteistyön merkityksen keskiöön ja kannustaa hankeryhmää jatkamaan arvokasta työtä työkyvyn tuen palveluiden kehittämiseksi myös työterveyshuollon ulkopuolella.

Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry myöntää Vuoden Työterveysteko -palkinnon vuosittain henkilölle, yhteisölle tai laitokselle, joka on näkyvästi toiminut työterveystyön parhaaksi, tehnyt sitä tunnetuksi erityisellä tavalla tai keksinyt uutta, joka on johtanut käytännön sovellutukseen.

Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry (STLY) on Suomessa toimivien työterveyslääkäreiden yhdistys, johon kuuluu noin 1600 lääkäriä. STLY on Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin jäsenyhdistys.

 

10. marraskuuta 2021 

Vuoden Työterveysteko -palkinto työryhmälle Terveystarkastuksista annettavista lausunnoista

Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry jakoi syysseminaarissaan Helsingin Kalastajatorpalla Vuoden 2021 Työterveysteko-palkinnon edustukselliselle työryhmälle, joka STM asettamana laati ohjeen terveystarkastuksista annettavista lausunnoista. Ohjeet selventävät työterveyshuollon ydintoimintaa avaamalla lausuntojen tarkoitusta sekä tarkentavat lausuntojen sisältöä.

Vuoden Työterveysteko -palkinto myönnettiin selvitystyöstä ja kannanotosta työryhmälle, jonka puheenjohtajana toimi Riitta Sauni ja jäseninä Leena Ala-Mursula (Oulun yliopisto), Kari Haring (SAK), Eva Helaskoski (Työterveyslaitos), Teija Mertimo (Tampereen Yliopisto), Minna Pihlajamäki (STLY), Auli Rytivaara (EK), Satu Soini (Työterveyslaitos) sekä Riitta Työläjärvi (STTK).

Lausunto-ohje on tarpeellinen työterveyshuollon toimintaa selkeyttävä ja toiminnan yhdenmukaisuutta edistävä asiakirja. STM mietintö on otettu työterveysyhteistyönkin näkökulmasta innostuneesti vastaan. Työterveyslääkäri-lehdessä 4/2020 on julkaistu ohjeesta artikkeli. STM työryhmän laatiman palkitun ohjeen pysyvä osoite Valtioneuvoston julkaisuarkistossa on http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-8347-2.

Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry myöntää Vuoden Työterveysteko -palkinnon vuosittain henkilölle, yhteisölle tai laitokselle, joka on näkyvästi toiminut työterveystyön parhaaksi, tehnyt sitä tunnetuksi erityisellä tavalla tai keksinyt uutta, joka on johtanut käytännön sovellutukseen. Palkinto jaetaan yleensä yhdistyksen kevätseminaarin yhteydessä, mutta pandemian aiheuttamien poikkeusolojen vuoksi tänä vuonna vasta syysseminaarissa Helsingissä 5.11.2021.

Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry (STLY) on Suomessa toimivien työterveyslääkäreiden yhdistys, johon kuuluu noin 1600 lääkäriä. STLY on Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin jäsenyhdistys.

 

Julkaisuvapaa 29.3.2019, klo 13.00

Vuoden Työterveysteko -palkinto työterveys- lääkäri Raija Kerättärelle

Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry jakaa kevätseminaaris- saan Oulussa Vuoden 2019 Työterveysteko-palkinnon työterveyslääkäri Raija Kerättärelle Oulusta.

Osatyökykyisten työllistymisen edistäminen nähdään yhtenä tärkeänä keinona huoltosuhteen ja kestävyysvajeen sekä yksilöiden toimeentulon kohentamisessa. Eduskuntaryhmät hyväksyivät 5.2.2019 yksimielisesti kannanoton Työkykyohjelman valmistelusta yli hallituskausien ulottuvaksi ohjelmaksi. Työkykyohjelma pohjautuu työterveyslääkäri Raija Kerättären yhdessä Työ- ja elinkeinoministeriön osastopäällikön Tuija Oivon laatimaan ja lokakuussa 2018 valmistuneeseen selvitykseen osatyökykyisten reiteistä työllisyyteen (selvityksen pysyvä osoite Valtioneuvoston julkaisuarkistossa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3997-4).

Raija Kerätär on pitkään omistautunut työttömien ja osatyökykyisten työkyvyn tutkimiseen ja työllistymisen tukemiseen. Hän väitteli lääketieteen tohtoriksi Oulun yliopistosta vuonna 2016. Väitöskirjan nimi oli: “Kun katsoo kauempaa, näkee enemmän : monialainen työkyvyn ja kuntoutustarpeen arviointi pitkäaikaistyöttömillä”. Väitöskirja perustui Kerättären omaan potilasmateriaaliin Oulun, Raahen ja Kainuun pitkäaikaistyöttömistä ja vaikeasti työllistyvistä. Hän jatkaa edelleen työskentelyä samassa aihepiirissä työterveyslääkärinä sekä luennoimalla tilaisuuksissa ympäri Suomea. Hän on toiminut aktiivisesti myös Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit ry:ssä ja Suomen Työterveyslääkäriyhdistyksessä sekä Työterveyslääkäri-lehden toimittajana vuosina 1998-2003.

Osatyökykyisten ja työttömien työterveyshuolto on haastavaa ja poikkeaa monella tavalla valtavirrasta,  työssä käyvien työterveyshuollosta. Raija Kerätär on ansiokkaasti kehittänyt tätä työterveyshuollon aluetta. Vuoden Työterveysteko -palkinto myönnettiin Raija Kerättären selvitystyöstä ja laajan poliittisen tuen saamisesta Työkyky -ohjelmalle.

Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry myöntää Vuoden Työterveysteko -palkinnon vuosittain henkilölle, yhteisölle tai laitokselle, joka on näkyvästi toiminut työterveystyön parhaaksi, tehnyt sitä tunnetuksi erityisellä tavalla tai keksinyt uutta, joka on johtanut käytännön sovellutukseen. Palkinto jaetaan yhdistyksen kevätseminaarin yhteydessä, jonka vuonna 2019 järjesti Pohjois-Suomen työterveyslääkärit ry Oulussa 29.-30.3.2019.

Lisätiedot:

Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry (STLY) on Suomessa toimivien työterveyslääkäreiden yhdistys, johon kuuluu noin 1700 lääkäriä. STLY on Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin jäsenyhdistys.

Osoitelähde: Terveystoimittajat ry

Palkinnon saajat:

2022 Vastuullinen työkyvyn tuki - TYÖOTE-hanke

2021 Työryhmälle Terveystarkastuksista annettavista lausunnoista, puheenjohtajana toimi Riitta Sauni ja jäseninä Leena Ala-Mursula (Oulun yliopisto), Kari Haring (SAK), Eva Helaskoski (Työterveyslaitos), Teija Mertimo (Tampereen Yliopisto), Minna Pihlajamäki (STLY), Auli Rytivaara (EK), Satu Soini (Työterveyslaitos) sekä Riitta Työläjärvi (STTK)

2019 Raija Kerätär

2018 Visa Kervinen

2016 EK:n, SAK:n, STTK:n ja AKAVA:n yhteinen julkilausuma 1.12.2015 työterveyshuollon aseman säilyttämisestä

2015 Timo Kinnunen

2014 Satu Rannisto

2013 Professori Kari Reijula

2012 Seitti-hanke

2011 Masto-hankke: pääsihteeri Teija Honkonen,TTL:n kouluttajat Helena Rossi ja Katinka Tuisku

2010 Johtava työterveyslääkäri, Ove Näsman

2009 Helsingin kaupungin työterveyskeskus

2008 Kainuun työterveyslääkäriyhdistykselle filmifestivaalin järjestämisestä.

2007 -

2006 Päätoimittaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Tuija Sirkka

2005 Työlääketieteen dosentti Markku Seuri

2004 Työterveyshuollon erikoislääkäri Rea Lagerstedt

2003 Ylilääkäri, LT Markku Huvinen

2002 Professori Lasse Kanerva

2001 Lääkintöneuvos Matti Lamberg

2000 LT Eliisa Mäenpää

1999 LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Pekka Järvinen

1998 LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Kimmo Räsänen

1997 Ylilääkäri Vuokko Hupli

1996 Professori Vesa Vaaranen

1995 Erikoislääkäri Ritva Helimäki-Aro

1994 Palkintoa ei jaettu

1993 Ylilääkäri Mari Antti-Poika

1992 Pääjohtaja Jorma Rantanen

1991 Työterveyshuollon erikoislääkäri Kirsti Pakkala

1990 LKT Hilkka Riihimäki

1989 Työterveyshuollon ja yleislääketieteen erikoislääkäri Heikki Takala

1988 Professori Kaj Husman

1987 LKT Paavo Jäppinen

1986 LKT Hans Fredriksson

Työterveyslääkäriyhdistyksen kautta tavoitat laajalti työterveyslääkäreitä ja työterveyshuollon palveluntuottajia ympäri Suomen.