Yhdistyksestä

Yhdistys

Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry on aatteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on

 • Kehittää suomalaista työterveyshuoltoa sen kaikilla toimialueilla.
 • Edistää jäsentensä ammatillista kehitystä ja eettisiä toimintaperiaatteita.
 • Toimia yhteistyössä sekä kotimaassa että ulkomailla niiden yhteiskunnan julkisten ja yksityisten tahojen kanssa, joiden toiminta edistää ja tukee suomalaista työterveyshuoltoa.
 • Tukea työterveyshuoltoon liittyvää tutkimustyötä.
 • Tukea jäsenistönsä hyvinvointia ja työkykyä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • Antaa neuvoja ja lausuntoja sekä laatii selvityksiä työpaikkojen terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvistä kysymyksistä.
 • Järjestää kokouksia, kursseja, seminaareja sekä muuta koulutustoimintaa ja tekee tutustumiskäyntejä työpaikoille.
 • Julkaisee Työterveyslääkäri-lehteä. Voi tuottaa myös muita alansa julkaisuja.
 • Voi myöntää tuotoistaan avustuksia apurahoina ja stipendeinä tieteellistä tutkimustyötä, jatkokoulutusta tai muuta yhdistyksen tarkoitusta edistävää toimintaa varten.
 • Voi erityisen ansiokkaan työterveyshuollon alaan liittyvän tieteellisen tai yleishyödyllisen toiminnan tunnustukseksi myöntää palkintoja.
 • Vuokraa Vierumäen lomaosaketta jäsenistönsä käyttöön.

Työterveyslääkäriyhdistyksen kautta tavoitat laajalti työterveyslääkäreitä ja työterveyshuollon palveluntuottajia ympäri Suomen.