AbbVie Oy

Lähdeluettelot ja muu oheismateriaali

Työnohjaus ja hengellinen ohjaus kirkossa, 3/2005

Helena Salminen

Kirjallisuutta

  1. Heikinheimo, R. 2003. Spiritualiteetin vaaliminen. Teoksessa Seurakuntatyön johtamisen käsikirja. Jyväskylä: Gummerus.
  2. Hyvinvointi seurakuntatyössä, Seurakuntien työympäristö- ja kehittämisopas. 2002. Jyväskylä: Gummerus.
  3. Innanen, H. 2005. Moniste. Eri alojen kokemuksia työnohjauksesta. 8. valtakunnallinen työkykysymposium 8.2.2005.
  4. Oppiminen ja ohjaus työelämässä, opas seurakunnille. 2003. Kirkkohallitus.
  5. Malmberg, M. 2003. http://www.tampereenkirkkosanomat.fi/
  6. Pihkala, J. 2003. Hengellinen ohjaus kirkon elämässä. Teoksessa Matkalla, hengellisestä ohjauksesta ja matkakumppanuudesta, Tampereen hiippakunnan vuosikirja LV. Tammer-Paino Oy.
  7. Pyykkö, U. 2005. Sähköpostiviesti.
  8. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon verkkosivut, www.evl.fi
  9. Totro, T. 2003. Työnohjaus ja mentorointi. Teoksessa Seurakuntatyön johtamisen käsikirja. Jyväskylä: Gummerus.
  10. Virtaniemi, M-P. 1997. Sielunhoidon koulutus ja työnohjaus. Teoksessa Sielunhoidon käsikirja. Porvoo: WSOY.

Työterveyslääkäriyhdistyksen kautta tavoitat laajalti työterveyslääkäreitä ja työterveyshuollon palveluntuottajia ympäri Suomen.