AbbVie Oy

Lähdeluettelot ja muu oheismateriaali

Pernarutosta rannekanavatautiin - 80 vuotta ammattitautisäädöksiä Suomessa

Asko Aalto

 1. Aalto A (2003): Työlääketiede ja työterveyshuolto eilen, tänään ja huomenna, Tampereen Seudun Työterveyslääkärit 30 vuotta, Juhlajulkaisu, 6-10
 2. Ahlman K (1968): Uusi ammattitautilaki, Ehkäise Tapaturmia 3/1968, 10-11
 3. Dinman B (1987): Aluminium in the Lung: The Pyropowder Conundrum, J Occup Med 29, 869-876
 4. European Commission (1994): Information Notices on Diagnosis of Occupational Diseases, DG Employment, Industrial Relations and Social Affairs, EUR 14768EN
 5. Hiitonen E (1930): Ammattisairauksista ja niitten korvaamisesta, Työväenvakuutus No 4, 105-118
 6. Lavonius H (1918): Ammattitautien vakuutuksesta, Duodecim 34, 235-246
 7. Lavonius H (1937): Ammattitautien vakuutuksesta, Suomen lääkäriliiton aikakauslehti, 255-272
 8. Legge T (1934): Industrial Maladies, Oxford University Press, Lontoo, 234 s
 9. Nordin J (1943): Yrkessjukdomar, Almqvist & Wiksells Boktryckeri, Uppsala, 733-785
 10. Noro L (1941a): Untersuchungen uber die Trotyl-, Tetryl- und Knallquecksilbervergiftungen bei den Arbeitern der Munitionsfabriken Finnlands, Akademische Abhandlung, Helsinki, 95 s
 11. Noro L (1941b): Ammattitaudeista Suomessa, Duodecim 57, 777-784
 12. Noro L ja Pirilä V (1954): Ammattitaudeista Suomessa, Duodecim 70, 579-603
 13. Noro (1964): Ammattitaudit ja työterveys, WSOY, Porvoo, 346 s
 14. Pirilä V (1949): Ammatti-ihotautien esiintymisestä Suomessa v. 1948, Duodecim 65, 698-704
 15. Pirilä V (1954): Puun aiheuttamista ihottumista, Duodecim 70, 316-323
 16. Sauni R, Oksa P, Järvenpää R, ja muut (1998): Asbestos Exposure: A Potential Cause of Retroperitoneal Fibrosis, Am J Ind Med 33, 418-421
 17. Schäcke G (2005): Berufskrankheitverordnung 1925-2005 und deren Entwicklung in 80 Jahren, Zbl Arbeitsmed 55, 394-405
 18. Sommerfeld T ja Fischer R (1912): Teollisuus-myrkkyjen luettelo, Suomen Työväensuojelus- ja sosiaalivakuutusyhdistys, Helsingin Uusi Kirjapaino-osakeyhtiö, Helsinki, 33 s
 19. Srinivasan A, Kraus C, DeSchazer D, ja muut (2001): Glanders in a Military Research Microbiologist, N Eng J Med 345, 256
 20. Tosti I (1922): Arbetarskyddssträvanden i England, Arbetarskyddet 10, 268-272
 21. Uibu T Oksa P, Auvinen A, ja muut (2004): Asbestos Exposure as a Risk Factor for Retroperitoneal Fibrosis, Lancet 363, 1422-1426
 22. Uotila U ja Noro L (1957): Lo stearato di zinco come causa di pneumonoconiosi, Folia Med (Napoli) 40, 245

Työterveyslääkäriyhdistyksen kautta tavoitat laajalti työterveyslääkäreitä ja työterveyshuollon palveluntuottajia ympäri Suomen.