AbbVie Oy

Lähdeluettelot ja muu oheismateriaali

Käytännön ohjeita uuden meluasetuksen pohjalta

Katri Vainio, Riitta Sauni, Jukka Uitti, Rauno Pääkkönen

 1. ISO 1999-1990. Acoustics- Determination of occupational noise exposure and estimation of noice-induced hearing impairment. International Organization for Standardization, Geneva.
 2. Morata TC: Chemical exposure as a risk factor for hearing loss. Journal of Occupational and Environmental Medicine 45 (2003) Jul 7:676-682
 3. Mäkitie A, Riihimäki V, Pirvola U, Ylikoski J: Liuottimien ja melun yhteisvaikutukset sisäkorvaan ja kuuloon. Suomen Lääkärilehti 51 (1996) nro 26: 2591
 4. Mäkitie A, Riihimäki V, Ylikoski J: Liuottimien vaikutukset sisäkorvaan ja kuuloon. Suomen Lääkärilehti 51 (1996) nro 25: 2455
 5. Starck J, Toppila E, Pyykkö I: Smoking as a risk factor in sensory neural hearing loss among workers exposed to occupational noise. Acta Otolaryngol 119 (1999) 302-305
 6. Starck J, Toppila E, Pyykkö I. Management of a sophisticated hearing conservation program. Am J Ind Med 1999 Suppl 1:47-50
 7. Terveystarkastukset työterveyshuollossa. Työterveyslaitos, Helsinki 2006
 8. Toppila E: Uusi meluasetus tehostaa kuulonsuojelua. Työterveiset 3 (2005) 12-14
 9. Toppila E, Pyykkö I, Starck J: Age and noice induced hearing loss. Scandinavian Audiology 30 (2001) 236-244
 10. Toppila E, Pyykkö I, Starck J, Kaksonen R, Ishizaki H: Individual risk factors in the development of noice-induced hearing loss. Noise & Health 8 (2000) 59-70
 11. Työ ja terveys Suomessa 2003. Työterveyslaitos, Helsinki 2004.
 12. Työterveyshuollon virtuaaliyliopisto. Melu ja työ -itseopiskelumateriaali.
 13. Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemisesta melusta aiheutuvilta vaaroilta 26.1.2006/85. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060085
 14. Valtioneuvoston asetus terveystarkastuksista erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 13.10.2005 http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2005/20050831

Työterveyslääkäriyhdistyksen kautta tavoitat laajalti työterveyslääkäreitä ja työterveyshuollon palveluntuottajia ympäri Suomen.