AbbVie Oy

Lähdeluettelot ja muu oheismateriaali

Dehkon 2D-hanke (FIN) diabeteksen ehkäisemiseksi 5/2005

Saaristo Timo et al.

Kirjallisuutta

 1. Decode Study Group: Age- and sex-specific prevalences of diabetes and impaired glucose regulation in 13 European cohorts. Diabetes Care 2003;26:61-69.
 2. Finnish Diabetes Association. Development programme for the Prevention and Care of Diabetes in Finland 2000-2010. Tampere; 2001.
 3. Finnish Diabetes Association. Programme for the prevention of type 2 diabetes in Finland. Tampere; 2003.
 4. Kangas T. The consumption and direct costs of health care services among persons with diabetes in Helsinki. Social Insurance Institution. Studies in Social Security and Health 67/2002.
 5. Knowler WC, Barrett-Connor E, Fowler SE, et al. Reduction in the incidence of type 2 diabetes with lifestyle intervention or metformin. N Engl J Med 2002;346:393-403.
 6. Lindström J, Tuomilehto J. The diabetes risk score: a practical tool to predict type 2 diabetes risk. Diabetes Care 2003;26:725-731.
 7. Ministry of Social Affairs and Health. Action Plan for Promoting Finnish Heart Health. Publications 1997:27, 1997.
 8. Ministry of Social Affairs and Health. Government Resolution. Development of Health-Enhancing Physical Activity, 2002.
 9. Ministry of Acriculture and Forestry. Finnish Nutrition Recommendations. National Nutrition Council, Committee report 1998:7, 1999.
 10. Ministry of Social Affairs and Health. Report of the Committee on Development of Health-Enhancing Physical Activity. Committee Report 2001:12, 2001.
 11. Mustajoki P. Paahtoleipäkatastrofi. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki 2003.
 12. Reunanen A. Suomalaisten diabetes: Harvinaisuudesta kansansairaudeksi (Prevalence of diabetes in Finland). Diabetes ja Lääkäri 2004;4:6-11.
 13. Saaristo T, Peltonen M, Lindström J, et al. Cross-sectional evaluation of the Finnish Diabetes Risk Score: a tool to identify undetected type 2 diabetes, abnormal glucose tolerance and metabolic syndrome. Diabetes & Vascular Disease Research 2005;2:67-72.
 14. Suomen Diabetesliitto. Suunnitelma Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelman toteuttamiseksi. Dehkon 2D-hanke (D2D) Projektisuunnitelma 2003–2007. Tampere 2004
 15. Suomen Diabetesliitto. Lisälehti vuonna 2004 julkaistuun projektisuunnitelmaan. Tampere 2005.
 16. Tuomilehto J, Lindström J, Eriksson JG, et al. Prevention of type 2 diabetes mellitus by changes in lifestyle among subjects with impaired glucose tolerance. N Engl J Med 2001;344:1343-1350.
 17. Vartiainen E, Laatikainen T, Tapanainen H, et al. Suomalaisten sydän- ja verisuonitautien riskitekijät FINRISKI-tutkimuksessa 1982-2002 (Changes in cardiovascular risk factors in Finland in the national FINRISKI study between 1982 and 2002). Suom Lääkäril 2003;4:4099-4106.

Työterveyslääkäriyhdistyksen kautta tavoitat laajalti työterveyslääkäreitä ja työterveyshuollon palveluntuottajia ympäri Suomen.