AbbVie Oy

Lähdeluettelot ja muu oheismateriaali

Johtamis- ja esimiestyön työnohjaus, 3/2005

Marita Ilmonen-Paunonen

Kirjallisuutta

  1. Niskanen P, Sorri P ja Ojanen M (1988) Auta auttamaan - käsikirja työnohjauksesta. SHKS, WSOY, Juva
  2. Opetusministeriö (1982) Opettajien työnohjaustyöryhmän muistio. Opetusministeriö.
  3. Paunonen-Ilmonen M (2001) Työnohjaus-toiminnan laadunhallinnan varmistaja. WSOY
  4. Paunonen-Ilmonen M, Laakso H,Appelqvist-Schidlechner K ja Hyrkäs K (2004)Kunnallisten luottamushenkilöiden käsityksiä työnohjauksesta. Kunnallistieteellinen Aikakauskirja 4: 249-260
  5. Sosiaali- ja terveysministeriö (1983) Työnohjaustyöryhmän muistio. Hki
  6. Työvoimaministeriö (1981) Työnohjaus työvoimahallinnossa. Hki
  7. Suomen Työnohjaajat ry, www.suomentyonohjaajat.fi ,työnohjaajien välitys
  8. Johdon työnohjaajat ja mentorit ry, www.johdontyonohjaajat.fi, johtamis-ja esimiestyön työnohjaajien välitys
  9. Työnohjausinstituutti Sued Management oy, www.sued-m.com, Certified Supervisor of Leaders and Executives-examination® ja johdon työnohjaajien välitys

Työterveyslääkäriyhdistyksen kautta tavoitat laajalti työterveyslääkäreitä ja työterveyshuollon palveluntuottajia ympäri Suomen.