Vuosi 2018

Numero 4/2018

TEEMA:  TYÖELÄMÄN UUDET RAKENTEET JA TYÖTERVEYS
MINITEEMA:  SYDÄN- JA VERISUONITERVEYS

Onko tekoäly uhka vai pelastuksemme? (4/2018)

Perusasioiden äärellä (4/2018)

Digitalisaatio työelämässä – kehittyykö vai köyhtyykö työ? (4/2018)

Tekoäly tulee ja duunarinkin työ muuttuu (4/2018)

Sairausajan toimeentulo – ammattiliiton näkökulma (4/2018)

Lainsäädännön merkitys Suomen työolojen ja työterveyshuollon kehityksessä (4/2018)

Avoimin mielin kohti digiaikaa (4/2018)

Pitkäjänteinen toiminta alentaa merkittävästi tekemättömän työn kustannuksia (4/2018)

Miten saada kokonaiskuva sairauspoissaoloista, presenteismistä ja tuottavuudesta? (4/2018)

Nuorelle työntekijälle apua mielenterveyden oireiluun helposti ja välittömästi (4/2018)

Perheystävälliseksi työpaikaksi! (4/2018)

Palomiehet ja ensihoitajat – haastavia työterveyshuollon asiakkaita? (4/2018)

Työterveyshuollon rooli elokuva- ja teatterialan riskien sekä vaarojen arvioinnissa ja selvittämisessä (4/2018)

Työkokeilu omalla työpaikalla ja Kelan kuntoutusraha (4/2018)

Julkista sektoria koskevat valtakunnalliset työterveysyhtiöhankkeet (4/2018)

Työterveyslääkäri referoi (4/2018)

Keski-Suomen Työterveyslääkäriyhdistyksen tehdasvierailu (4/2018)

Tampereella tapahtuu (4/2018)

Erikoislääkärikoulutukseen haetaan jatkossa kahdesti vuodessa (4/2018)

Ratkaise rytmihäiriö (4/2018)

Sydän- ja verisuonisairauksien Käypä hoito -suositukset ja työterveyshuolto (4/2018)

Valtakunnallisen erikoislääkärikuulustelun tenttikysymykset 12.10.2018 / Työterveyshuolto (4/2018)

 

Numero 2 /2018 

Teema: Paraneeko terveys tarkastamalla

Miniteema: Terveyden edistäminen   

 

Terveystarkastus on huolenpitoa (2/2018)

Muuttuva maailma (2/2018)

Terveyden seurantaa vai terveystarkastuksia? (2/2018) 

Terveyttä on tarkastettu jo 200 vuotta (2/2018)

Paraneeko terveys geenitesteillä? (2/2018)

Työhön sopivuus hengitystieallergioissa ja astmassa (2/2018)

Muutos asbestialtistuneiden seurantasuosituksissa (2/2018)

Osaatko epäillä ammattiastmaa – mahdollisia aiheuttajia yli 400 (2/2018)

Silikoosi (2/2018)

Käsi-ihottumapotilas työterveyslääkärin vastaanotolla (2/2018)

Kosteusvauriorakennuksessa sairastuneen astmaatikon paraneminen (2/2018)

Elintapamuutos terveyden ja työkyvyn edistäjänä – miten työterveyshuollossa kannattaa ohjata ja tukea muutoksessa? (2/2018)

Diabeetikko terveystarkastuksessa (2/2018)

Ravintoloita koskeva tupakkalaki edistää työntekijöiden ja asiakkaiden terveyttä (2/2018)

Savuton Suomi 2030 – mission possible (2/2018)

Syömishäiriötä sairastavan kohtaamisen kulmakivet – ymmärrystä ja aitoa kiinnostusta (2/2018)

Migreeni työelämässä (2/2018)

Ammatissa osattavat toiminnot? EPA-ajattelu erikoislääkärikoulutuksen tavoitteiden kirkastajana (2/2018)

Työterveyshuollon laatu ja vaikuttavuus – haasteita ja ratkaisuehdotuksia (2/2018)

Työstä terveyttä -kirja kuvaa työterveyshuollon erityisluonnetta mainiosti (2/2018)

Terveyssosiologian linjoja (2/2018)

Vuoden Työterveysteko -palkinto työterveyslääkäri Visa Kerviselle (2/2018)

 

Numero 1 /2018 

TEEMA:  TOKSIKOLOGIA, KEMIALLISET ALTISTEET JA BIOMONITOROINTI

MINITEEMA: LISÄÄNTYMISTERVEYS
 

Työterveyden kova ydin (1/2018)

Uudistuva työterveyslääkäri yhteistyöllä (sote)tulevaisuuteen (1/2018)

Mitä työterveyslääkärin tulee tietää toksikologiasta? (1/2018)

Kemikaalialtistumisen arviointi työterveyshuollossa ja ammattitautitutkimuksissa (1/2018)

Resultat genom samarbete – förena expertisen (1/2018)

Monta rautaa tulessa – työhygieenikon työviikko ja erään selvityksen eteneminen (1/2018)

Kemikaalialtistumisen biomonitorointi ja sen käyttö työterveyshuollossa (1/2018)

Tapausesimerkki biomonitoroinnista (1/2018)

Henkilösuojaintarve perustuu vaarojen arviointiin (1/2018)

Suojaintoimittajan näkökulma oikeiden suojainten valinnan varmistamiseksi (1/2018)

Raskaus ja työ – yleisimmin kysytyt kysymykset (1/2018)

Raskaana melussa – onko sikiötäkin syytä suojella melulta? (1/2018) 

Stressi, työstressi, seksi ja seksuaalisuus (1/2018)

Seksuaaliterveyden merkitystä masennuksen hoidossa ei ymmärretä tarpeeksi (1/2018)

Ajankohtaista STM:ssä – uusi työ- ja tasa-arvo-osaston osastopäällikkö Raimo Antila haastateltavana (1/2018)

"Kell' aarre on, se aarteen löytäköön" (1/2018)

Suuri kiitos vuoden kouluttajalääkäriksi valinnasta (1/2018)

Väitöskirjat (1/2018)

Välitön työperäinen kemikaaliherkistyminen (1/2018)

Voimalaitosten huoltotöissä altistutaan raskasmetalleille (1/2018)

Työlämän perustieto on nyt kaikkien ulottuvilla (1/2018)

Asetu ehdolle – ääni ratkaisee (1/2018)

Uudet hallituksen jäsenet esittäytyvät (1/2018)