Vuosi 2015

4/2015   TYÖSUOJELUN JA TYÖTERVEYSHUOLLON YHTEISTYÖ

 

Sairauksista, tapaturmista ja työtapaturmista (4/2015)

Sote-ratkaisun, Lääkäriliiton vaalien ja syysseminaarin jälkeen (4/2015)

Ammattitaudit uudessa työtapaturma- ja ammattitautilaissa (4/2015)

Ammattitautiluettelo valtioneuvoston 1.1.2016 voimaantulevan asetuksen mukaan taulukkomuodossa (4/2015)

Muusikon työterveys – kansallisoopperan orkesterin työpaikkaselvitys (4/2015)

Epoksikemikaalien aiheuttama työperäinen allerginen kosketusihottuma (4/2015)

Melumittaukset työterveyshuollossa (4/2015)

Ärsytyksen aiheuttama astma (4/2015)

Tapausselostus: ODTS ammattitautina tekstiilikalusteiden pesutyössä (4/2015)

Sisäympäristössä ilmenevät oireet – hallintakeinoja laaja-alaiseen oireiluun (4/2015)

Työterveyslääkärin toimet sisäilmaongelmissa (4/2015)

Tärinä hallintaan! (4/2015)

Tex Willerin työn vaaratekijät ja riskinarviointi (4/2015)

Nivelreuman Käypä hoito -suositus on uudistunut – työterveyslääkärin näkökulma (4/2015)

Töissä terveenä -nettisivut helpottavat allergisen nuoren uravalintaa (4/2015)

Toimia-tietokanta, suomalainen erikoisuus! (4/2015)

KivaQ-työhyvinvointikysely – aikaansa edellä? (4/2015)

Tulevaisuuden asiakaslähtöinen työterveyshuollon palvelu – palvelumuotoillen asiantuntijaorganisaatioille (4/2015)

Työpaikkakiusaaminen julkisella sektorilla Suomessa (4/2015)

ICH2-konferenssi Lontoossa (4/2015)

Fyysisesti raskaassa työssä vaivaavat tule-oireet ja masennus (4/2015)

Äidissä kiinni kuin postimerkki (4/2015)

Suomalainen sauna ja terveys (4/2015)

Kaikki muuttuu – muuttuuko mikään? (4/2015)

Työn imu edistää työkykyä (4/2015)

Lääkehoidon ja terapian yhdistelmä vähensi selvästi alkoholiriippuvaisten juomista (4/2015)

Jänisrutto Suomessa (4/2015)

Työterveyslaitosjakso Seinäjoen keskussairaalan työlääketieteen poliklinikalla (4/2015)

Ammattitautien opiskelusta verkossa (4/2015)

Tiesithän: keuhkoahtaumatauti voi olla myös työperäinen (4/2015)

Työterveyslaitoksen klinikkabussi pääsi museoon (4/2015)

Resiina – työterveyshuollon mobiili yksikkö Forssassa (4/2015)

Mindfulness – tietoinen hyväksyvä läsnäolo (4/2015)

Työterveyslääkärin kompetenssit USA:ssa (4/2015)

Voisiko stressi olla ammattitauti? (4/2015)

Työpaikkalääkärit taiteen äärellä (4/2015)

Työterveyslääkäri-lehden uusi kuvatoimittaja Sinikka Haakana (4/2015)

Uudet toimittajat esittäytyvät (4/2015)

3/2015  KUNTOUTUS JA TYÖKYVYN ARVIOINTI

Verkostoitumista, yhteistyötä ja moniammatillisuutta (3/2015)

Valtioneuvosto on nostanut työterveyshuollon työkuntoisuuden tärkeäksi tukijaksi – nyt emme voi olla nukkuvien puolue! (3/2015)

Työpaikkakeskeisestä työterveyshuollosta itsensätyöllistäjien kumppaniksi? (3/2015)

Kaksi kolmasosaa yrittäjistä jaksaa töissä hyvin – yrittäjä kaipaa räätälöityä työterveyshuoltoa (3/2015)

Pienten ja keskisuurten yritysten toiminta edellytykset Suomessa (3/2015)

Ajankohtaista pienten työpaikkojen työturvallisuus- ja työterveysasioissa EU:ssa (3/2015)

Työterveyshuollon palveluja pienyrityksille – laajasti lakisääteisilläkin sopimuksilla (3/2015)

Riskinarviointi onnistuu pienyrityksissä (3/2015)

FUSK-hanke 2009–2011 (Företagshälsovårdens Utveckling för Småföretag på Kimitön och Åland) (3/2015)

Korvausmenettelyn kehittämisellä sujuvuutta yrittäjien työterveyshuoltoon (3/2015)

Verkostoyhteistyöllä työkyvyn ja terveyden edistämistä pienyrittäjänaisille (3/2015)

Hyvät verkostot – yrittäjän tärkein työkyvyn turva (3/2015)

Riskinarviointiin uusi työkalu tavaraliikenteen kuljetusyrityksille (3/2015)

Maatalousalan hyvä työterveyshuoltokäytäntö 2.0 (3/2015)

Työterveysneuvottelu sujuvaksi – välineitä lääkärille, työntekijälle ja työnantajalle (3/2015)

Kohtaamisia vastaanottohuoneessa – Balint-ohjaus lääkärintyön tukena (3/2015)

Voiko toimistotyötä tehdä muutenkin kuin istuen? Toimiiko istuma-seisoma-työpiste istumisen terveyshaittojen torjumisessa? (3/2015)

Stabiili sepelvaltimotauti – työterveyshuollon näkökulma (3/2015)

Brittiläisen lääkärijärjestön puheenjohtaja Ashton:"Työn jakautumisen häiriössä nelipäiväinen työviikko tervehdyttäisi kokonaistilannetta." (3/2015)

Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa – ammattilaisten haastatteluihin perustuvan tutkimuksen tuloksia (3/2015)

Psykologin työ työterveyshuollossa (3/2015)

Savuton työympäristö – tukea esimiehille savuttomaan työympäristöön siirryttäessä (3/2015)

Antti Koivula, pääjohtaja, johtamisen tutkija ja ammattilainen (3/2015)

STLY:n kevätseminaari 24.–25.4.2015 Jyväskylässä (3/2015)

Kelan etuuspäällikön Reija Jääskeläisen haastattelu (3/2015)

Laatuportaali – avain työterveyspalveluiden parempaan laatuun ja vaikuttavuuteen (3/2015)

ICOH siltasi maailmaa (3/2015)

Oivalluksia ICOH:issa, kommelluksia Koreassa (3/2015)

Hoitosuositukset nyt ja tulevaisuudessa sekä työpaikan liikunta-interventioiden vaikuttavuus (3/2015)

Optimistinen määrätietoisuus (3/2015)

Miksi, mitä ja miten opiskellaan työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksessa? (3/2015)

Väitös avotoimistojen akustiikan mittaamisesta ja mallintamisesta (3/2015)

Työterveyshuollon ja työpaikan yhteistyö työpaikan tarpeiden arvioinnissa, lectio praecursoria (3/2015)

Taittajamme Tuuli Holopainen eläkepäiville (3/2015)

Älkää ampuko viestin tuojaa – palkitaan hänet! (3/2015)

 

 

2/2015  KUNTOUTUS JA TYÖKYVYN ARVIOINTI

Suomalainen työterveyshuolto tarvitsee yhteistyötä (2/15)

Tehdään työterveyshuoltoa yhdessä tunnetuksi! (2/15)

Yleis- ja työterveyslääkärin yhteistyöstä – hyvällä tahdolla esteiden yli (2/15)

Mitä työterveyslääkärin työantaja haluaa työterveyslääkärin tekevän? (2/15)

Työkyvyn arvioinnin käsitteet (2/15)

Työterveyshuollon hyvät käytännöt: Depressio-suositus on päivitetty (2/15)

Päihdeongelmaisen työkyvyttömyys (2/15)

Työelämään Kelan ammatillisen kuntoutuksen tuella (2/15)

Ohjaaminen vakuutusyhtiön tuella ammatilliseen kuntoutukseen (2/15)

Korvaava työ – mitä se on (2/15)

Kela uudistaa lääkärinlausuntojensa sisällöt (2/15)

AURA-kuntoutus muuttaa käytäntöjä – ja haastaa työpaikat, työterveyshuollot sekä palveluntuottajat uudenlaisiin toimintatapoihin (2/15)

Työhönkuntoutus uudistuu ja haastaa työterveyshuollon uudenlaiseen monitoimijayhteistyöhön – tuloksia Kelan työhönkuntoutuksen toisen vaiheen kehittämishankkeen (TK2-hanke) arviointitutkimuksesta (2/15)

Yritysnäkökulma: onnistunut työkykyjohtaminen (2/15)

Depressiosta kärsivien kuntoutustarpeen tunnistaminen ja kuntoutukseen ohjaaminen – kokemuksia AMI-hankkeesta (2/15)

Nuorten psykiatrinen työkyvyttömyys: Kelan mielenterveyskuntoutuksen näkökulma (2/2015)

Työterveyslääkäreiden ja -hoitajien asenne sekä osaaminen tupakasta vieroituksessa (2/15)

TyöOptimi-kysely auttaa tunnistamaan työntekijöiden kuormittumisen ja sen taustalla olevat tekijät (2/15)

Työterveyshuolto sairausvakuutusjärjestelmän osana – Sairausvakuutuksen toteuttaminen kesti yli 50 vuotta (2/15)

Työterveys Suomessa – työkykyisyyden edistäjä ja tukija vai hyväosaisten sairaanhoidon toteuttaja? (2/15)

Miksi työterveyshuoltoa (2/15)

Ovatko sairauspoissaolot vihdoin vähenemässä? (2/15)

Pohjanmaan työterveyslääkäriyhdistys esittäytyy (2/15)

Lukuisat lääkärit käyttävät työssään EFT-tekniikan naputtelumenetelmää (2/15)

Turhasta työstä tulee hulluksi – mutta sen voi estää (2/15)

STLY:n hallitus esittäytyy (2/15)

 

I/2015 TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIN ETIIKKA 

Mitä et tiedä, sitä et tunnista (1/15)

Työterveyshuollon kehittäminen perustuu käytännön asiantuntemukseen (1/15)

Työterveyslääkärin etiikka 2015 (1/15)

Poimintoja työpaikkalääkärin ja yleisen lääkärintoimen etiikasta sata vuotta sitten – mikä on muuttunut? (1/15)

Henkilöstöjohtaminen ja etiikka (1/15)

Miksi työterveyshuollossa koetaan niin vähän eettisiä ongelmia? (1/15)

Yksityinen terveydenhuolto eettisestä näkökulmasta (1/15)

ICOH – Reviderad ICOH Etisk Kod – presentation och reflektioner (1/15)

Tavoitteena hyvä työelämä (1/15)

Globalisaatio lisää ammattieettisen ohjauksen tarvetta työelämässä (1/15)

Työurien pidentäminen ja työterveyslääkärien etiikka (1/15)

Työhöntulotarkastukseen liittyvästä lääketieteen etiikasta (1/15)

Vera Hjelt (1857–1947), työväensuojelija (1/15)

Työkokeilu auttaa osatyökykyistä nuorta työuralle – tapaustutkimus (1/15)

Kylmätyö elintarviketeollisuudessa (1/15)

Stressi hallinnassa! EU-kampanja kampittaa työperäistä stressiä (1/15)

Ammattitauti-ilmoitus on uudistettu (1/15)

Tammiseminaari (1/15)

Ajopoli aloitti toimintansa Tyksissä 1/ 2015 (1/15)

Professori Kari Reijula - tutkija, työterveyslääkäri, yliopistomies, visionääri ja vaikuttaja (1/15)

Kari-Pekka Martimo on siirtynyt Työterveyslaitoksen uuden palvelukeskuksen johtajaksi (1/15)

Vuoden 2014 kouluttajalääkäriksi valitun Anja Renforsin ajatuksia (1/15)

Välähdyksiä työterveyshuollon kehityksestä (1/15)

Satu Kaski: Työterveyshuollon psykologiset käytänteet, Edita 2012 (1/15)

Juha T. Hakala: Luova laiskuus. Anna ideoille siivet. Gummerus 2013. 240 s. (1/15)

Frédéric Saldmann: Terve järki on paras lääke. Gummerus 2014, 224 sivua (1/15)

Lihavuus, muutokset painossa ja työkyky (1/15)

Ajankohtaista sairauslomista - lääkärien arvioissa huomattavaa vaihtelua (1/15)

Toistuvan alaselkäkivun ehkäisy kuntoutusharjoitteilla (1/15)

Preventio, promootio – go – a – go (1/15)

AOHC 2014 (1/15)

Työterveyshuolto Manchesterissa, UK (1/15)