Vuosi 2013

Numero 1

30 v. (1/13)

Ministerin toimeksiantoja toteuttamaan! (1/13)

Sairauspoissaolojen profiloinnilla työkykyriskien hallintaan -viestintää johdon kielellä (1/13)

Haastattelu - Tuore edustajamme Lääkäriliiton hallituksessa: Nautin muutoksesta enemmän kuin jatkuvuudesta (1/13)

Työterveyttä koskeva tieto ja julkaisuharha (1/13)

Hyvä tieteellinen käytäntö (1/13)

Lääkäri ja sosiaalinen media (1/13)

Tykkää, tykkää - Potilaan lääkärilehti Facebookissa (1/13)

Haastattelu - Kun toimittaja kohtaa lääkärin, saako saikkua helposti? (1/13)

Viisas viestintä auttaa sisäilmasto-ongelmissa (1/13)

POTKUA pitkäaikaissairauksien hoitoon: Syyllisyyden maksimoinnista pystyvyyden tunteen lisääntymiseen (1/13)

Onko motivoiva haastattelu vastaus elintapaohjauksen haasteisiin? (1/13)

Hyvästä lääkäristä vakuuttavaksi esiintyjäksi - käytännön työkaluja lääkärinä vaikuttamiseen (1/13)

Esiintymisvinkkejä lääkäriltä lääkärille (1/13)

30-vuotias työterveyslääkärilehti – ajassa muuttuva identiteetin, ammattitaidon ja yhteyksien rakentaja (1/13)

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelmat tekeillä - mikä on työterveyshuollon rooli? (1/13)

Muovien lämpöhajoamisen lyhyt oppimäärä työterveyslääkärille (1/13)

Masennuksen hoitoon uusi toimintamalli työterveydessä: miten hoito toteutui? (1/13)

Quo vadis, Domine? Kun mikään ei riitä (1/13)

Kipu ja kivun korvaaminen - 2. osa - Vammapotilaan kivun diagnostiikka ja hoito (1/13)

Työkyvyn ja tuottavuuskustannusten rooli terveystaloudellisessa arvioinnissa (1/13)

Työnantajan ja/tai tämän edustajan työntekijän terveyttä vaarantava kiusaaminen (1/13)

Vuoden 2012 kouluttajalääkäri Hannu Halme Tampereen Työterveys ry:stä (1/13)

STLY:n vuoden 2013 hallitus esittäytyy (1/13)

Jäsenkysely lokakuussa 2012: Mitä STLY:n jäsenistö odottaa yhdistyksen toiminnalta? (1/13)

 

Numero 2
 

Yhteinen potilaamme (2/13)

Yhteistyötä potilaan parhaaksi (2/13)

Kokemuksia erikoisalojen yhteistyön edistämisestä työkyvyn tueksi (2/13)

Työterveyshuollon sairaanhoidon yhteydet ennaltaehkäisyyn ja työhön (2/13)

Työterveyshuollon rahoitus – faktaa ja visioita (2/13)

Rajapinnoista sopimus Päijät-Hämeessä – Selkiytystä sairaanhoidon roolijakoon (2/13)

Yhteistyöllä diabeteksen ehkäisyyn ja hyvään hoitoon – onko potilaallasi hoitosuunnitelma? (2/13)

Tekonivelpotilaiden toimintakyky – onko vielä rajoituksia? (2/13)

Työterveyshuollosta mallia perusterveydenhuollon uudistamiseen? (2/13)

Ajatuksia Raimo Puustisen kirjoituksen pohjalta: Toimiva ja resursoitu perusterveydenhuolto on vaikuttavan työterveystoiminnan edellytys (2/13)

Ajatuksia palvelujen riittävyydestä, valinnanvapaudesta ja hoidon jatkuvuudesta (2/13)

Suomen terveydenhuoltojärjestelmä: mistä on tultu ja minne ollaan menossa? (2/13)

Ministeri Risikon läksyt ja palvelurakenneuudistus (2/13)

Työterveyshuollon kehittämislinjoista (2/13)

Pitäisikö tietokantojen käyttöä tehostaa työterveyshuollossa? (2/13)

Työlääketieteen viestintää lääkärikunnalle – onko sitä? (2/13)

Suomi sairauspoissaolojen kärkisijoilla OECD-maissa – Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyössä varaa parantaa (2/13)

Kysely luottamusmiehille – Toteutuuko työkykyneuvotteluissa sairausvakuutuslain muutoksen tavoite? (2/13)

"Helppoja ja vaikeita tykyjä" – Työkykypalaverit osallistuneiden näkökulmasta (2/13)

Työterveysyhteistyö ja työkyvyn tukeminen julkisella sektorilla (2/13)

Työsuhteen ja työuran yhteys työntekijöiden terveyteen (2/13)

Lomapäivät motivoisivat kuntoutujaakin (2/13)

Lääkärintyöstä hyvinvointia (2/13)

Työterveyslääkäreiden terveystarkastuslausunnot osana suomalaisia oikeustapauksia v. 2003–2012 – 1. osa (2/13)

Kipu ja kivun korvaaminen – 3. osa (2/13)

Onko potilaallasi geenivirhe? (2/13)

Golfin perimmäinen olemus (2/13)

Työnohjaus – lääke kyynistymistä vastaan (2/13)

 

Numero 3

 

Työterveyslääkärin ydin? (3/13)

Syksyn säveliä (3/13)

Työperäinen ärsytyskosketusihottuma (3/13)

Ärsytyskosketusihottuma vakuutusnäkökulmasta (3/13)

Ihottumat elintarviketyössä (3/13)

Kampaajien ammatti-ihotaudit (3/13)

Ripsiliimoissa piilee ammattitaudin vaara (3/13)

Työterveyshuollon rooli syyhyepidemian hoidossa (3/13)

Stressi-ihottumaa työstä? (3/13)

Tärinätauti ja työkyky (3/13)

Altistuminen liuotinaineille työssä - tunnista aivohaitat ajoissa (3/13)

Työikäisten muistivaikeudet työterveyshuollon näkökulmasta (3/13)

Dementialääkitys yhä useammalla työikäisellä (3/13)

Aivot ja kännykkä- tietoa sähkömagneettisista kentistä (3/13)

Mielenkiintoinen direktiivi työntekijöiden sähkömagneettisille kentille altistumisesta valmistui (3/13)

Kypärä suojaa työmatkapyöräilijää aivovammoilta (3/13)

Ajoterveysohjeita työterveyslääkäreille (3/13)

Iho ja hermosto embryologisesta ja osteopaattisesta näkökulmasta (3/13)

Työterveyshuollon järjestämisen valvonta (3/13)

Työterveyslääkäreiden terveystarkastuslausunnot osana suomalaisia oikeustapauksia vuosina 2003–2012 (3/13)

Työpaikoilla uuden alkoholikulttuurin aika (3/13)

Kesäkuun 2012 lainmuutosten seuranta Kelassa – täyttyvätkö odotukset? (3/13)

Masennuksen uusi hoitomalli työterveyshuollossa: miten henkilöstö tarttui uudistumisen haasteeseen? (3/13)

Lääkäri sairaana - miten sairausloma hoidettiin? (3/13)

Kongressikokemuksia Hampurista – ITMA 2013 (3/13)

Don’t worry, love - Työterveyslääkäri tutkijana Liverpoolissa (3/13)

In Memoriam (3/13)

 

Numero 4

 

Jonottamatta hoitoon? (4/13)

Kohti toimivaa työnjakoa? (4/13)

Työelämä muutoksessa – mitä tilastot kertovat? (4/13)

Työelämä 2020 ja työterveyshuolto (4/13)

Kansainvälisen työturvallisuuspalkinnon saanut Oy SKF Ab Muuramen tehdasarvostaa hyvää työterveyskumppanuutta (4/13)

Pienyrityksen työpaikkaselvitys ja riskinarviointi työterveysyhteistyönä (4/13)

Yritysten kokemuksia työkykyjohtamisen sähköisistä järjestelmistä (4/13)

Yrittäjä ja ammattitautivakuutus (4/13)

Tukea vuokratyöntekijöiden työkykyyn (4/13)

Psykososiaalisen kuormituksen arviointi (4/13)

Mitä se työelämätuntemus oikein on? (4/13)

Työterveyslääkäri työelämän tukena? (4/13)

Sovittelun mahdollisuuksia ja haasteita työelämässä (4/13)

Työterveyslääkäreiden terveystarkastuslausunnot osana suomalaisia oikeustapauksia vuosina 2003–2012 (4/13)

Työkykyasiantuntija työterveystiimin jäsenenä (4/13)

Osasairauspäivärahan käyttö aikaistuu (4/13)

Lääkärit kaipaavat kuntoutusyhteistyötä työnantajien kanssa (4/13)

Työntekijän oma vastuu työhyvinvoinnista tulevaisuudessa yhä tärkeämpää (4/13)

Selkeytä työtä coachingilla (4/13)

Sokerilla hemmottelu on karhunpalvelus työntekijöiden suunterveydelle (4/13)

Valon pilkahduksia pimeässä (4/13)

Merenkulkijoiden lääkärintarkastuksiin uudistuksia (4/13)

Nappaisuja alan lehdistä (4/13)

Kerättären kynästä - Syrjäytynyt vai syrjäytetty? (4/13)

Naantalin Rantalaivaseminaarin satoa (4/13)

ICOH – työterveysasiantuntijan oma kansainvälinen järjestö globalisoituvassa työelämässä (4/13)