Druvan-projekti - Ove Näsman, Guy Ahonen

Kuva 3. Orientaatiomatriisi
Kuva 4. Esimerkkinä Dragsfjärdin kunnan vanhainkodin kehittämisalueet.
Kuva 5. Priorisointimatriisi.
Kuva 6. Vanhainkodin Metal Age -suunnittelun lopulliset konkreettiset toimenpiteet kehittämiskohteelle "Tiedotus, kokoukset, vuorovaikutus".
Kuva 7. Kiva-kyselyn vakiokysymykset.
Kuva 8. Dragsfjärdin kunnan Kiva-kyselyn seitsemän kysymyksen keskiarvon kehitys.
Kuva 11. Potentiaali-analyysi.