TYÖTERVEYSHUOLLON LIUKKAAN KELIN KURSSI lääkärille

Aika: 14.-15.3.2019
Paikka: Helsinki

Koulutuskokonaisuus " Yhdessä työkyvyn tukena"

14-15.3.2019, AnnaK, Annankatu 24, 5 krs, Helsinki

Ohjelma tarkentuu myöhemmin.