Lääkäriliiton vuoden 2020 Laatupalkinto, työterveyshuolto osallisena

la 18. tammikuuta 2020 12.10.00

Keski-Suomen sairaanhoitopiirille on myönnetty Lääkäriliiton v. 2020 Laatupalkinto tekonivelpotilaan hoitoketjun kehittämisestä. Siinä preoperatiiviset valmistelut leikkauskelpoisuuden varmistamiseksi tehdään keskitetysti perusterveydenhuollossa. K-SKS:aan perustettiin uusi tekonivelpoliklinikka ja hoitoa tehostettiin, jolloin tekonivelleikkaukseen pääsy toteutuu 2 kuukauden sisällä. Aiemman ortopedin kaikille kirjoittaman 3 kuukauden sairausloman sijasta sairauslomaa kirjoitetaan työikäisille vain 1 kuukausi ja potilaat ohjeistetaan varaamaan heti leikkausajan saatuaan työkyvyn arvioon vastaanottoaika omalle työterveyslääkärille 4 viikon kuluessa leikkauksesta. Hoitoseloste leikkauksesta lähetetään työterveyshuoltoon joko sähköisellä lähetteellä työterveyshuollon sähköiseen postilaatikkoon  tai perinteisellä epikriisillä.

Koko Keski-Suomen työterveyshuolto on sitoutunut marraskuussa 2018 alkaneen uuteen toimintatapaan.

Tekonivelpotilaiden saumaton hoitoketju on yksi esimerkki Keski-Suomen mallin mukaisesti yhteistyön kehittämisestä Keski-Suomessa.

 

https://www.laakariliitto.fi/uutiset/ajankohtaista/laakariliiton-laatupalkinto-tekonivelleikkauspotilaan-hoitopolun-kehittamisesta-kotoa-kotiin/

 

Työterveyslääkäriyhdistyksen kautta tavoitat laajalti työterveyslääkäreitä ja työterveyshuollon palveluntuottajia ympäri Suomen.