Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry

Vuoden Työterveysteko -palkinto TYÖOTE -hankeryhmälle

Vuoden Työterveysteko -palkinto TYÖOTE -hankeryhmälle

18.11.2022

Valtakunnallinen TYÖOTE -hanke jatkaa menestyksekkäästi ja määrätietoisesti Keski-Suomen mallin ja TYÖKEn jalanjäljillä. Vastuullinen työyvyn tuki – TYÖOTE -hankkeen tavoite on vuoteen 2023 mennessä käynnistää uusi, työkyvyn arvioimisen ja tuen prosesseja tehostava toimintamalli kaikilla hyvinvointialueilla.

Työkyvyn tuen palveluiden kehittämisen merkitys on noussut valtakunnalliseen keskiöön. TYÖOTE -hankkeen ylilääkäri Pauliina Kangas on ansiokkaasti osallistunut hanketyön lisäksi yhteiskunnalliseen keskusteluun tuoden esiin työkyvyn merkitystä, erikoissairaanhoidon ja työterveyshuollon välistä yhteistyötä sekä työterveyshuollon ainutlaatuista roolia sote-järjestelmässä. Aihe erittäin on ajankohtainen sote-uudistuksen kynnyksellä.

STLY haluaa nostaa yhteistyön merkityksen keskiöön ja kannustaa hankeryhmää jatkamaan arvokasta työtä työkyvyn tuen palveluiden kehittämiseksi myös työterveyshuollon ulkopuolella.

Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry myöntää Vuoden Työterveysteko -palkinnon vuosittain henkilölle, yhteisölle tai laitokselle, joka on näkyvästi toiminut työterveystyön parhaaksi, tehnyt sitä tunnetuksi erityisellä tavalla tai keksinyt uutta, joka on johtanut käytännön sovellutukseen.

Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry (STLY) on Suomessa toimivien työterveyslääkäreiden yhdistys, johon kuuluu noin 1600 lääkäriä. STLY on Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin jäsenyhdistys.

Työterveyslääkäriyhdistyksen kautta tavoitat laajalti työterveyslääkäreitä ja työterveyshuollon palveluntuottajia ympäri Suomen.