Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry

STLY kommentoi YLE:n uutisnostoa 18.4.2022

STLY kommentoi YLE:n uutisnostoa 18.4.2022

21.04.2022

 

Suomen Työterveyslääkäriyhdistys haluaa osaltaan korjata viime päivinä julkisessa keskustelussa olleita virheellisiä käsityksiä työterveyshuoltoa koskien. Useissa kommenteissa on arvioitu työterveyshuoltoa työikäisten sairaanhoidon palvelun tuottajana, mikä on kuitenkin vain pieni ja työnantajille vapaaehtoinen osa työterveyshuollon toimintaa.

Työterveyshuollon tarkoitus määritellään työterveyshuoltolaissa. Toiminnan tarkoituksena on työnantajan, työntekijän ja työterveyshuollon yhteistoimin edistää:

1) työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä;

2) työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta;

3) työntekijöiden terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa; sekä

4) työyhteisön toimintaa.

Käytännössä työterveyshuolto perehtyy työpaikan olosuhteisiin, toimii työn ja terveyden välisenä asiantuntijana mm erilaisissa yhteistyöryhmissä, antaa tietoja, neuvontaa ja ohjausta sekä yksilöille että ryhmille, tekee terveystarkastuksia ja laatii työntekijöille kuntoutussuunnitelmia työkyvyn edistämiseksi. 

Työterveyshuollon lakisääteinen ydintehtävä huomioiden työterveyshuollon toimivuutta ei tule arvioida samoilla mittareilla kuin perusterveydenhuoltoa, koska tavoitteet ovat täysin erilaiset. Työterveyshuollon keskeisenä toimintatapana on yhteistyö työpaikkojen kanssa, mikä tuo terveydenhuollon kentässä ainutlaatuisia mahdollisuuksia työikäisten pitämiseen työkykyisinä ja tarvittaessa työn muokkaamiseen henkilön terveydentilaa vastaavaksi silloin, kun lääketieteelliset keinot eivät yksinään riitä.

Suosittelemme lämpimästi perehtymään Työterveyslaitoksen ja työmarkkinajärjestöjen kannanottoihin alla.

https://www.ttl.fi/ajankohtaista/tiedote/tyoterveyshuoltoa-ei-kannata-romuttaa-vaan-sote-yhteistyota-tulee-tiivistaa

https://ek.fi/ajankohtaista/uutiset/tyoterveyshuolto-on-jarkeva-ja-tehokas-osa-suomalaista-terveydenhuoltoa/

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20011383

 

Työterveyslääkäriyhdistyksen kautta tavoitat laajalti työterveyslääkäreitä ja työterveyshuollon palveluntuottajia ympäri Suomen.